ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนเรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน!! เปิดรับรอบ2แล้ว

ทุนเรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน!! เปิดรับรอบ2แล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับ Central Group มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีฟรีตลอดหลักสูตร ในสาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ กว่า 40 ทุนการศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนจากการฝึกงานจริงในสถานประกอบการในเครือ Central Group เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ไทวัสดุและเพาเวอร์บาย หลังเรียนจบมีงานรองรับทันที เพียงแค่อายุไม่เกิน 25 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นม.6,ปวช.หรือกศน. เกรดเฉลี่ย...

Read more

Hi-Light Ms-PKRU "B.B.A for AEC"

โครงการ "Excutive B.B.A. for AEC" การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ประ­ชาคมอาเซียน

Read more

โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2

โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุ้นผู้กู้กองทุนฯ ให้มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.) ก่อนวันครบกำหนด โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวจะมีการจับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มาชำระหนี้คืนกองทุน (กยศ.) กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -25 มิถุนายน 2555

Read more

โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3

โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุ้นผู้กู้กองทุนฯ ให้มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.) ก่อนวันครบกำหนด โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวจะมีการจับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มาชำระหนี้คืนกองทุน (กยศ.) กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -25 มิถุนายน 2555

Read more

ข่าวสารทั่วไป

ทุนเรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน!! เปิดรับรอบ2แล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับ Central Group มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีฟรีตลอดหลักสูตร ในสาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ กว่า 40 ทุนการศึกษา

มีรายได้ระหว่างเรียนจากการฝึกงานจริงในสถานประกอบการในเครือ Central Group เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ไทวัสดุและเพาเวอร์บาย

หลังเรียนจบมีงานรองรับทันที

เพียงแค่อายุไม่เกิน 25 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นม.6,ปวช.หรือกศน. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้-19พฤษภาคมนี้ เลือกสมัครรหัสวิชา 5678 สาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ(โครงการYoung Professional Retailer) ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ห้อง125 อาคารอำนวยการ ชั้น2) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:ศูนย์บริการการศึกษา Central Group 02-101-8028-30 หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/cgdve

ข่าวเศรษฐกิจ


calendar

ข่าวสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการ

งานวิจัย