ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุ้นผู้กู้กองทุนฯ ให้มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.) ก่อนวันครบกำหนด โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวจะมีการจับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มาชำระหนี้คืนกองทุน (กยศ.) กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -25 มิถุนายน 2555

ข่าวสารทั่วไป


calendar

ข่าวสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการ

งานวิจัย