ข่าวประชาสัมพันธ์

Hi-Light Ms-PKRU "B.B.A for AEC"

โครงการ "Excutive B.B.A. for AEC" การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ประ­ชาคมอาเซียน

Read more

โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2

โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุ้นผู้กู้กองทุนฯ ให้มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.) ก่อนวันครบกำหนด โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวจะมีการจับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มาชำระหนี้คืนกองทุน (กยศ.) กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -25 มิถุนายน 2555

Read more

โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3

โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุ้นผู้กู้กองทุนฯ ให้มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.) ก่อนวันครบกำหนด โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวจะมีการจับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มาชำระหนี้คืนกองทุน (กยศ.) กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -25 มิถุนายน 2555

Read more

โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4

โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 4

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุ้นผู้กู้กองทุนฯ ให้มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.) ก่อนวันครบกำหนด โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวจะมีการจับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มาชำระหนี้คืนกองทุน (กยศ.) กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -25 มิถุนายน 2555

Read more

ข่าวสารทั่วไป

Hi-Light Ms-PKRU "B.B.A for AEC"

โครงการ "Excutive B.B.A. for AEC" การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ประ­ชาคมอาเซียน


calendar

ข่าวสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการ

งานวิจัย